SPONTAN NASTOP V CABARETU VOLTAIRE

Na študijskem obisku v Zürichu je ekipa predstave Cafe Dada v soboto, 2.11.2013 zvečer nenapovedano nastopila z nastajajočo točko v polnem Cabaretu Voltaire.