VAJE ZA PRINCESO

Fotografije z vaje 25.8.2018 za opereto Hmeljska princesa v Žalcu, rojstnem kraju Jaše Kocelija.
Premiera: 5.9.2018.
Foto: Mankica Kranjec

  • 05small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec05small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec
  • 07small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec07small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec
  • 16small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec16small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec
  • 19small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec19small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec
  • 27small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec27small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec
  • 39small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec39small_Hmeljska_princesa_portreti_foto_Mankica_Kranjec